O.B.T.A. De Linde

Onafhankelijk Boomtechnisch Advies

Beheer en verzorging van Monumentale en waardevolle bomen

Nader boomtechnisch onderzoek

Symptomen waargenomen bij de visuele beoordeling kunnen aanleiding zijn voor een nader onderzoek. Dit nader onderzoek wordt uitgevoerd zonder schade aan de boom te berokkenen. De boom wordt beoordeeld vanuit de anatomie en de soort specifieke eigenschappen. Voor het nader onderzoek kan o.a. geluidstomografie en electrische weerstandsmeting worden ingezet.

Geluidstomogram van een boom met geringe restwanddikte

Weerstandstomogram van dezelfde boom waarbij de holte en restwand dikte exacter worden aangegeven