O.B.T.A. De Linde

Onafhankelijk Boomtechnisch Advies

Beheer en verzorging van Monumentale en waardevolle bomen

Herinnering

Vaak hebben mensen een speciale binding met hun boom om wat voor reden dan ook. Als een boom niet meer (geheel) te handhaven is bieden wij de mogelijkheid om van het afkomend (snoei)hout een tastbare herinnering te creëren.