O.B.T.A. de Linde v.o.f.

Boomtechnisch advies en boomverzorging

Behoud van Monumentale, veterane en waardevolle bomen

Maak kennis met het team.

Frits Gielissen

In 1988 is Frits gestart met O.B.T.A. de Linde. Aanvankelijk begonnen met bosbouwwerkzaamheden en van daaruit naar de boomverzorging. In 1995 is de specialisatie naar boommechanica en parasitaire aantastingen ingezet met name op monumentale bomen. Vanaf die tijd tot heden heeft hij zich verder ontwikkeld in het beheer van Monumentale, veterane en waardevolle bomen. Onlangs heeft hij examen in Engeland gedaan en mag hij zich 'Certified Veteran Tree Specialist' noemen.

Pien van Scheppingen

Na 19 jaar werkzaam te zijn geweest op een bewindvoerderskantoor heeft Pien de overstap gemaakt naar O.B.T.A. de Linde. Door haar toetreden als vennoot is O.B.T.A. de Linde een v.o.f.

Met haar ruime ervaring als officemanager heeft ze deze taak binnen O.B.T.A. de Linde op zich genomen. Zij heeft als aandachtsgebied de planning en interne organisatie alsmede het uitwerken van rapportages. Tevens verzorgt zij een deel van het analyseren van de Treeradar scanlines. Belt u met kantoor dan is zij het eerste aanspreekpunt.