O.B.T.A. de Linde v.o.f.

Boomtechnisch advies en boomverzorging

Behoud van Monumentale, veterane en waardevolle bomen

Nader boomtechnisch onderzoek

Symptomen waargenomen bij de visuele beoordeling kunnen aanleiding zijn voor een nader onderzoek. Dit nader onderzoek wordt uitgevoerd zonder schade aan de boom te berokkenen. De boom wordt beoordeeld vanuit de anatomie en de soort specifieke eigenschappen. Voor het nader onderzoek kan o.a. geluidstomografie en electrische weerstandsmeting worden ingezet. Maar ook de inzet van Tree Motion Sensors of trekproef kan door ons verzorgd worden.

Uitvoering van een meting

Geluidstomogram

Weerstandstomogram van een andere boom waarbij de holte en restwand dikte worden aangegeven