O.B.T.A. de Linde v.o.f.

Boomtechnisch advies en boomverzorging

Behoud van Monumentale, veterane en waardevolle bomen

Snoeien, kroonverzorging

O.B.T.A. De Linde verzorgt het snoeien van uw Veterane, monumentale of waardevolle boom. Doordat de fysiologie van oude bejaarde bomen anders is als van jonge bomen vragen oude bomen een andere manier van snoeien, O.B.T.A. De Linde beheerst deze manier.


Acer campestre te Sevenum voor en na de snoei.