O.B.T.A. de Linde v.o.f.

Boomtechnisch advies en boomverzorging

Behoud van Monumentale, veterane en waardevolle bomen

VTA: Visual Tree Assesment Visuele Boomcontrole

Het beoordelen van de lichaamstaal van bomen. Deze lichaamstaal kunnen aanwijzingen zijn naar eventuele mechanische gebreken of verzwakkingen. Deze gebreken en verzwakkingen kunnen een verhoogd risico met zich meebrengen. Visuele beoordelingen behoren periodiek te worden uitgevoerd. De frequentie is afhankelijk van meerdere omstandigheden zoals bijvoorbeeld de hoogte van de publieke druk.

Holte bij inlandse eik aan een doorgaande weg

Krooninspectie bij een Monumentale beuk