O.B.T.A. de Linde v.o.f.

Boomtechnisch advies en boomverzorging

Behoud van Monumentale, veterane en waardevolle bomen

Verankeringen en stutten

Soms kan het nodig zijn om takken die dreigen uit te breken te verankeren zodat de boom of delen ervan niet verloren gaan. Dit geldt ook voor het plaatsen van stutten. Het kan ook een tijdelijke maatregel zijn om de boom te begeleiden naar een volgende levensfase.