O.B.T.A. de Linde v.o.f.

Boomtechnisch advies en boomverzorging

Behoud van Monumentale, veterane en waardevolle bomen

Flora en Fauna onderzoek

Bij werkzaamheden om en rond bomen is het van belang dat de leefomgeving van plant en dier zo min mogelijk wordt verstoord. Om dit te beoordelen voeren we  een Quickscan uit. een quickscan Flora en Fauna kunnen we natuurlijk ook voor u uitvoeren.

Soms hebben we het geluk om iets heel bijzonders vast te leggen.