O.B.T.A. de Linde v.o.f.

Boomtechnisch advies en boomverzorging

Beheer van Monumentale, veterane en waardevolle bomen

Uw monumentale of waardevolle boom

Opstellen en uitvoering van het Individual Tree Management Program ( naar engels voorbeeld); voor Monumentale en waardevolle bomen.

Hebt u een monumentale of waardevolle boom? Dan kan O.B.T.A. De Lindehier een begeleidingstraject opzetten om uw boom zo lang als mogelijk te kunnen handhaven op een boomwaardige manier tegen zo laag mogelijke kosten zodat U uw boom kunt overdragen naar volgende generaties.

Levenscycles van een boom

De Vier marken linde te Enschede een echte veteraan